Investujte do prevence

Bicom BodyBalanceCheck

sken energetického stavu

Prevence a včasné rozpoznání potíží jsou stále důležitější. Dnešní životní styl, výživa a znečištění životního prostředí mohou tělo výrazně oslabit. Energetické poruchy se někdy vyvíjejí postupně, aniž by pacient něco konkrétního cítil.

BICOM BodyBalanceCheck umožňuje kompletní, bioenergetickou kontrolu zdravotního stavu. Automaticky skenuje frekvenční vzorky celého těla, vnitřních orgánů, kostí a tkání až na buněčnou úroveň buněk a vyhodnotí je.

Během krátké doby získáme přehled o energetickém stavu klienta. Pro nalezené poruchy BICOM BodyBalanceCheck navrhne možné příčiny a související nápovědu pro další ošetření na přístroji Bicom Optima II. generace.